GREENBUD

Serwis Placów Zabaw

Serwis, montaż, naprawa placów zabaw - GREENBUD

Oferta

 

Wyposażenie placów zabaw.

Naprawa i montaż placów zabaw.

Demontaż placow zabaw wraz z wyrównaniem terenu.

Bieżąca konserwacja i pogwarancyjny serwis placów zabaw wykonanych przez firmy zewnętrzne.

Modernizacja placów zabaw i dostosowanie urządzeń do obowiązujących norm i przepisów.

Akcesoria na plac zabaw.

Kontrole nowo wybudowanych placów zabaw pod katem zgodności z normami.

Brukarstwo - usługi brukarskie

Okresowe kontrole istniejących placów zabaw - coroczne, kwartalne.

Kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku.

Sporządzenie protokołu technicznego z przeglądu placu zabaw.

Przyjmujemy indywidualne projekty na drewniane place zabaw dla dzieci, jak również wykonywane 
z konstrukcji metalowych.

Realizujemy specjalne zlecenia na wyposażenie placów zabaw, będące po za standardową ofertą firmy,
jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje z Państwa strony.